Page content

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Monitor

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Monitor webinarexperts.nlDe Nationale MBO-monitor (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Monitor) is het eerste meetinstrument waarmee bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties zelf de maatschappelijke inzet van hun organisatie in kaart kunnen brengen. Maatschappelijk betrokken ondernemen? Vul de monitor in en ontvang gratis op maat advies en een tiplijst met concrete handreikingen voor een effectief MBO-beleid. Lees meer

Mobiliteitsscan.com ontvangt speldje duurzame 100

Op 25 mei 2011 heeft Antoinette Vriend-Smal van mobiliteitsscan.com het speldje uitgereikt gekregen van “De Duurzame 100”.

In september wordt een boek gepubliceerd met daarin interviews met alle ontvangers van een “Duurzame 100” speldje. Dit boek bevat verhalen en drijfveren van “De Duurzame 100”. De verhalen zullen een bron van inspiratie zijn voor andere ondernemers.

Webinar benchmark mobiliteitskosten

webinarexperts.nl heeft het initiatief genomen tot het organiseren van webinars over mobiliteit. Het eerste webinar vindt plaats op 16 maart om 15.00. Tijdens dit webinar wordt gesproken over mobiliteitskosten. Er wordt inzicht gegeven op welke wijze een benchmark mobiliteitskosten wordt ontwikkeld. Studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben als opdracht voor hun minor Inkoop de definitie van mobiliteitskosten opgesteld. Voor het webinar wordt gebruik gemaakt van GoToWebinar. Deelname is gratis.  De aanmelding is gesloten.

duurzaam mobiliteitsbeleid: 80% medewerkers past gedrag aan

duurzaam mobiliteitsbeleid

Van organisaties heeft 84% (binnenkort) beleid op het gebied van duurzame mobiliteit. De meesten doen dit voor het imago en een goede marketing. Het terugdringen van de CO2 en kostenbesparing volgen op een gedeelde tweede plek.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Twynstra Gudde in 2010 heeft gedaan naar de beleving van duurzame mobiliteit.Lees meer

Hoe motiveren we MKB’ers voor Slimmer werken en slimmer reizen?

Dat was één van de onderwerpen op de bijeenkomst over Mobiliteitsvouchers op woensdag 2 februari 2011. Tijdens de bijeenkomst gingen mobiliteitsadviseurs, mobiliteitsmakelaars en medewerkers van de Taskforce Mobiliteitsmanagement, het ministerie Infrastructuur en Milieu en Agentschap NL met elkaar in gesprek.Lees meer

Rijksmarktplaats helpt overheid duurzaam slimmer ondernemen!

Op woensdag 26 januari 2011 ging http://bit.ly/rijks-marktplaats (link bestaat/werkt niet meer) live ! Peter van der Parre, programma manager van het Programma Duurzame Bedrijfsvoering Rijksoverheid, zegt over de Rijksmarktplaats in Het Buitenhuis magazine “We brengen gescheiden werelden bij elkaar, namelijk de categoriemanager kantoormeubilair en de inkopers van de ministeries en de dienst Roerende Zaken van Domeinen, de plek waar oud meubilair wordt opgeslagen voor doorverkoop naar opkopers.
Lees meer

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);