Slimmer Werken

Het Nieuwe Werken kan Nederland miljarden opleveren

Als in 2015 20 % van de beroepsbevolking een dag per week thuis werkt, levert dat de Nederlandse samenleving jaarlijks bijna twee miljard euro aan baten. Op dit moment bestaat 10 procent van de beroepsbevolking uit ‘nieuwe werkers’

Dat concludeert PwC in de eerste Verkenning van de macro-economische effecten van Het Nieuwe Werken (HNW), uitgevoerd in opdracht van Natuur & Milieu in het kader van de Week van het Nieuwe Werken.Lees meer

Mobiliteitsvouchers weer beschikbaar !

Mobiliteitsvouchers weer beschikbaar

De subsidie regeling mobiliteitsvouchers is op 12 december 2011 verlengd tot 31 december 2012. Het beschikbare budget is verhoogd tot € 8 miljoen. De afgelopen 17 maanden zijn ruim 1500 mobiliteitsvouchers aan het MKB en stichtingen verstrekt. Met de mobiliteitsvoucher hebben zij een mobiliteitsscan uit laten voeren. Vervolgens hebben ze tot € 4.500 subsidie ontvangen Lees meer

Ruim 100 ondernemers gingen u voor!

Samen met onze partners hebben wij voor meer dan 100 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf de mobiliteitsscan uitgevoerd.

Onze klanten (Ruim 100 ondernemers gingen u voor) geven aan dat hun organisatie bewust geworden is van mogelijkheden om eenvoudig winstvergroting en duurzamer ondernemen te realiseren. Lees hier voorbeelden van uitgevoerde mobiliteitsmaatregelen.Lees meer

Voorbeelden tips en mobiliteitsmaatregelen

Samen met onze partners hebben wij sinds 1 juli 2010 ruim 100 scans uitgevoerd. Voorbeelden van tips en mobiliteitsmaatregelen zijn:

Rij 2 op 5 – verleiden om te fietsen

Utrecht, 1 november 2011. Het is nog vroeg als bij Seats2meet in Utrecht de eerste deelnemers voor de Rij 2 op 5 masterclass binnenkomen. Deze ochtend wordt de deelnemers door collega mobiliteitsadviseur Roel Lenoir en Rij 2 op 5 de kneepjes bijgebracht van het verleiden van medewerkers om vaker de fiets te pakken. De deelnemers vertellen ieder hun meest bijzondere fietservaring. Lees meer

Trein wint in Brussel van de auto

Winstkansen voor trein

Mensen die in Brussel werken, ervaren de auto steeds vaker als een last. Voor wie in Brussel werkt neemt slechts 40 procent de auto naar het werk en 34 procent de trein. In Brussel is het autogebruik van werknemers sinds 2005 met ruim 4 procent gedaald. In België kiest 64% van de werknemers voor de auto om naar het werk te gaan. Dit zijn cijfers uit een studie over woon-werkverkeer van de Belgische federale overheidsdienst Mobiliteit laat zien dat vooral in stedelijke gebieden het openbaar vervoer in België het goed doet. Brussel is een pendelstad waar pendelaars steeds vaker de trein nemen. Duidelijk is dat vanaf een afstand van dertig kilometer van de hoofdstad (als woonplaats) het treingebruik fors stijgt. Wie verder woont, is eerder geneigd de trein te nemen, in plaats van in de file te staan. De schaduwkant hiervan is dat de auto vooral voor relatief korte afstanden wordt gebruikt.Lees meer

MKB bedrijven laten jaarlijks 300 miljoen euro liggen !

Het MKB is erg kostenbewust. Wanneer het echter op de kosten voor het zakelijke en het woon-werkverkeer aankomt, laten bedrijven in Nederland nog erg veel geld liggen.

MKB laat 300 miljoen euro liggen

Alleen al met het mobiliteitsbudget is op jaarbasis 300 miljoen euro te besparen. Dit is één van de opmerkelijke bevindingen na ruim 100 analyses en adviezen bij middelgrote organisaties. Lees hier het persbericht of het volledige artikel.

Online meetings: Hogere winsten en minder CO2 door slimmer werken!

Wil je je winst vergroten ? Wil je slimmer werken ?

Start met online meetings en webinars.

Wij hebben de afgelopen maanden een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd door gebruik te maken van online meetings en webinars. De besparing bedraagt gemiddeld € 5.000 per medewerker bij één overleg per week. Daarnaast daalt je CO2 uitstoot aanzienlijk !Lees meer

Pagina 3 van 712345...Minst recente »
background: rgba(255, 255, 255, 0.73);