Business plan

Werkgever cruciaal voor verdere ontwikkeling HNW

Recent onderzoek toont aan dat werkgevers nog veel kunnen winnen op het gebied van verdere ontwikkeling HNW. Slechts 40% van de werknemers geeft aan dat hun werkgever (ruim) voldoende doet aan HNW. Inmiddels geeft 12% van de werknemers aan de vrijheid te hebben zelf te bepalen waar en wanneer te werken. Om een verdere ontwikkeling binnen HNW door te maken ligt de sleutel bij de werkgever.

Lees meer

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Monitor

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Monitor webinarexperts.nlDe Nationale MBO-monitor (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Monitor) is het eerste meetinstrument waarmee bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties zelf de maatschappelijke inzet van hun organisatie in kaart kunnen brengen. Maatschappelijk betrokken ondernemen? Vul de monitor in en ontvang gratis op maat advies en een tiplijst met concrete handreikingen voor een effectief MBO-beleid. Lees meer

Hoe motiveren we MKB’ers voor Slimmer werken en slimmer reizen?

Dat was één van de onderwerpen op de bijeenkomst over Mobiliteitsvouchers op woensdag 2 februari 2011. Tijdens de bijeenkomst gingen mobiliteitsadviseurs, mobiliteitsmakelaars en medewerkers van de Taskforce Mobiliteitsmanagement, het ministerie Infrastructuur en Milieu en Agentschap NL met elkaar in gesprek.Lees meer

Wilt u betere bereikbaarheid en meer winst voor uw bedrijf ?

Met mobiliteitsmaatregelen meer winst voor uw bedrijf

Esther van Zeggeren, directeur strategie van KPN en ervaringsdeskundige op het gebied van Het Nieuwe Werken legt u uit hoe noodzakelijk ontspitsen is en wat het invoeren van mobiliteitsmaatregelen voor uw bedrijf aan winst kan betekenen. Harde en ook zachte winst. Denk aan verhoging van medewerkerstevredenheid, vermindering van huisvestingskosten en aantrekkelijk werkgeverschap. De ontbijtbijeenkomst is op 1 november as. Voor meer info of aanmelden: Amsterdam@vno-ncwwest.nl.Lees meer

Mobiliteit

Wachten tot de overheid regels gaat stellen over mobiliteit

of nu je kansen pakken met steun van die zelfde overheid? Als we het hebben over mobiliteit dan gaat het om de 3 P’s

  • People
  • Planet
  • Profit

Wat jij, als ondernemer, daar aan hebt?Lees meer

Real Life Business Project: Paprika Coöperatie in Malawi

Tijdens mijn MBA studie 207-2008 was ik lid van de project groep Paprika Coöperatie in Malawi.
Tijdens dit project is door 2 studenten een bezoek gebracht aan Malawi.

De ervaringen zijn vastgelegd in bijgaande documentaire.

Het project was onderdeel van de MBA studie bij Business School Lausanne in samenwerking met IBO en Ambition Academie.
Tijdens het project is een blog bijgehouden. Dit (Engelstalige) blog is helaas inmiddels off line.

Pagina 2 van 212
background: rgba(255, 255, 255, 0.73);