Mobiliteit in het regeerakkoord
01 oktober 2010 
in MKB

Mobiliteit in het regeerakkoord

De journalisten hebben er hun krentjes uitgepikt; de dierenpolitie, het einde van de bonnenquota, het burkaverbod. De onderhandelaars hebben (ook) veel concrete zaken besproken en in het akkoord beschreven die van directe waarde zijn op een effectieve aanpak van het mobiliteitsvraagstuk.

En mobiliteit spreekt ons aan!

“Nederland heeft een goede infrastructuur van wegen en openbaar vervoer nodig die optimale
bereikbaarheid biedt aan mensen en bedrijven.” … De files worden aangepakt en de mobiliteit wordt verbeterd ter versterking van de economische groei en een schoner milieu.
• Er komt geen kilometerheffing.
• Er wordt 500 miljoen extra geïnvesteerd in wegen en spoor
• De overheid werkt met het bedrijfsleven aan aanvullende maatregelen ter bestrijding van
files zoals parkeer- en reisvoorzieningen, transferia, carpooling, goede fietsvoorzieningen,
incidentenmanagement en de intensivering van telewerken.

… De fiscale stimulering van de aanschaf en het leasen van milieuvriendelijke auto’s wordt voortgezet met een meer transparante tariefstelling en toespitsing op absolute milieuprestaties.

Over “die andere mobiliteit” de arbeidsmobiliteit en HNW (het nieuwe werken):

… De krapte op de arbeidsmarkt die in de toekomst dreigt, in combinatie met de toegenomen
economische dynamiek, vraagt om mobiliteit en weerbaarheid van mensen op de
arbeidsmarkt. Een grotere flexibiliteit is ook nodig om de groeiende tegenstelling tussen
mensen met vaste contracten en flexwerkers (uitzendkrachten, tijdelijke contracten,
zelfstandigen zonder personeel) tegen te gaan. Zelfstandigen zonder personeel leveren een
belangrijke bijdrage aan ondernemerschap en dynamiek op de arbeidsmarkt.

…. Tegengaan belemmeringen voor thuis- en telewerken. Stringente Arbo-regels met
betrekking tot thuiswerkplekken worden opgeheven. Dit helpt ouders om werk met
zorgtaken te combineren en is goed tegen de files.

Mobiliteitsbeleid wordt ook een zaak voor het MKB de komende jaren.
Mobiliteitsscan.com integreert de bestaande mogelijkheden én de visie van ons aankomende kabinet in de eindrapportage van uw mobiliteitsscan. Daarmee kunt u optimaal voordeel halen uit uw mobiliteitsbeleid!

Over de schrijver
Reactie plaatsen