Het Nieuwe Werken kan Nederland miljarden opleveren
16 december 2011 

Het Nieuwe Werken kan Nederland miljarden opleveren

Als in 2015 20 % van de beroepsbevolking een dag per week thuis werkt, levert dat de Nederlandse samenleving jaarlijks bijna twee miljard euro aan baten. Op dit moment bestaat 10 procent van de beroepsbevolking uit ‘nieuwe werkers’

Dat concludeert PwC in de eerste Verkenning van de macro-economische effecten van Het Nieuwe Werken (HNW), uitgevoerd in opdracht van Natuur & Milieu in het kader van de Week van het Nieuwe Werken.

Tweederde van de baten komt tot stand door het sterk terugdringen van de hoeveelheid reistijd. De gemiddelde Nederlander reist 54 minuten per werkdag van huis naar werk en terug. Dat is het hoogste gemiddelde van Europa. Door meer thuis te werken en minder te reizen, houden mensen tijd over. De verwachting is dat ongeveer de helft van deze tijd effectief aan werk wordt besteed, en de andere helft aan meer ontspanning.

Slimmer reizen en volksgezondheid

Als 20 procent van de beroepsbevolking twee dagen per week thuis werkt, vermindert het aantal auto’s op de weg met 180.000 per werkdag. Dat scheelt 3,5 miljard autokilometers. Dit leidt tot minder files, minder luchtverontreiniging, minder verkeersslachtoffers en minder CO2-uitstoot, zo concludeert het rapport. HNW kan leiden tot permanent ‘vakantieverkeer’ op de weg en tot positieve effecten op de volksgezondheid. De baten van minder verkeersongelukken en minder CO2-uitstoot door het verkeer zijn 117 miljoen euro in 2015.

Slimmer werken en arbeidsproductiviteit

Naast mobiliteitsvoordelen zorgt HNW eveneens voor een stijging van de arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie. Met name kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en gehandicapten, kunnen profiteren van thuis- en flexibel werken. Geschat wordt dat uit deze groep 8.300 mensen extra tot de arbeidsmarkt toetreden.

Wil jij ook weten wat HNW voor jouw organisatie kan betekenen, vraag de gratis mobiliteitsscan aan en ontdek welke de kosten en baten voor het HNW voor jouw organisatie zijn.

Over de schrijver
Reactie plaatsen